Nizozemské malířství 16.-18. století

Výstava
Expozice nizozemské malby v Západním sále představuje část sbírky starého umění AJG a je doplněna některými obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze a budějovického sběratele dr. Zátky. Představuje ve zkratce časovou i námětovou rozmanitost tohoto úseku historie evropského malířství i rozdílnost pojetí uměleckého díla v jižním a severním Nizozemí. Ukazuje začátky vývoje různých žánrů v 16. století (Vincent Sellaert, Cornelis Massys), kdy se vyčleňuje z náboženského obrazu samostatná krajina či zátiší i následná specializace na určité motivy (Jan van Goyen – holandská krajina, Pieter Claes – zátiší, Claes Wou – marina atd.).
Termíny