V srdci Hedvábné stezky

Výstava
Návštěvníkům představíme unikátní výstavu uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Budou zde mimo jiné představeny předměty denní potřeby i luxusní artefakty národů Střední Asie. Ze zajímavých exponátů můžeme zmínit například výšivky, součásti oděvu, modlitební koberečky a další textilie typu suzani a ikaty, vlněné koberce nebo šperky kočovných Turkmenů. Návštěvníky zcela jistě zaujme originální kočovnická jurta, která bude instalována přímo v prostorách galerie. Výstava bude doplněna o část věnovanou archeologovi PhDr. Lumíru Jislovi, CSc., který vedl expedici do Mongolska v roce 1958 (autorsky připravila Mgr. Lucie Šmahelová). Šlo o archeologický výzkum pohřebního památníku prince Kül-Teghina (7. – 8. stol. n. l.) v Khöshöö-tsaidam v centrálním Mongolsku. K zajímavým a dosud u nás nevystaveným exponátům patří například kamenná stéla z Erdene Dzuu zdobená polychromií a rytým reliéfem. Expedice do Mongolska v roce 1958 se jako lékař výpravy zúčastnil MUDr. Emanuel Vlček, který zároveň prováděl antropologický výzkum na živé populaci Mongolů a zkoumal i lidské kosterní pozůstatky z archeologických výzkumů. Také výsledky jeho výzkumu představíme na naší výstavě. Půjde zejména o exponáty ze sbírek Antropologického oddělení Národního muzea (RNDr. Vít Kuželka).
Termíny