Expozice

Výstava
Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Nerostné suroviny, geologie a živá příroda Českomoravské vrchoviny. Chráněná území Jihlavska. Židovská modlitebna. Lapidárium.
Termíny