Historie a příroda Polabí, Lázeňství

Výstava
Příběh Polabí. Archeologie – Nejstarší historie osídlování Polabí. Příroda Polabí – Živočichové a rostliny typických polabských biotopů. Lázeňství – Nová expozice vývoje lázeňství v Poděbradech. Středověk – Období středověku v okrese Nymburk.
Termíny