Závěrečný večer

Volný čas
Předávání cen, promítání filmu 5 pravidel, koncert skupiny Čankišou.
Termíny