Evžen Oněgin

Divadlo
Román ve verších patří mezi základní kameny literatury v dějinách lidstva. Silný milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě a smrti.
Termíny