Sbírka 1 2 3

Výstava
Koncepce výstavy je řazena podle akviziční chronologie, tzn. podle data získání do sbírky. Vznikly tak tři velké přirozené celky nákupů s velmi rozdílnou a specifickou charakteristikou: 60. léta min. stol. (zakládání a vznik sbírky a instituce), normalizace – 70. a 80. léta min. stol. (autoři přelomu století, protežovaní oficiální autoři, zasloužilí umělci apod.) a 90. léta min. stol. a po roce 2000 (polistopadová změna instituce a hledání nové identity).
Termíny