Hotel mezi dvěma světy

Divadlo
Poetická hra o věčném údělu člověka na zemi. S trochou humoru o vážných věcech a trochou vážnosti o veselých smrtelnících.
Termíny