Dějiny a příroda Jesenicka, stará lékárna

Výstava
Stálá expozice muzea dokumentuje historický vývoj oblasti od středověku až do 20.století. Období středověku je zastoupeno především keramickými nálezy. Mezi nimi vyniká tzv."Tleský poklad" z přelomu 13.a 14.století (nález keramické nádoby se 400 skleněnými kroužky). Cechovní památky připomínají cechovně organizovanou řemeslnou výrobu v Jesenici v 18.a v 19.století. Umělecké slohy a vkus 19. a počátku 20.století dokládají sbírky cínového, keramického a skleněného nádobí a dekoračních předmětů v dobových sklenících. Atmosféru venkovského života připomíná "selská světnice" s lidovým nábytkem a dobovým vybavením. Expozice je doplněna ukázkami z bohatého fotoarchivu muzea. Součástí historické expozice je "stará jesenická lékárna" s původním nábytkem a lékárenským vybavením. Dlouhodobá výstava s názvem "Přišlo na svět děťátko" seznamuje návštěvníky s obdobím kolem narození dítěte a mnoha předměty a praktikami, které jsou spojeny s tímto významným obdobím v životě člověka. Přírodovědná část V lednu 2000 byla zpřístupněna expozice věnovaná přírodě Jesenicka. Okolí Jesenice bylo vyhlášeno Referátem životního prostředí OV jako "Přírodní park Jesenicko". V muzejní expozici najde návštěvník živočichy, rostliny, horniny a ukázky dřevin nacházející se v této oblasti. V teráriích a akváriích je možné vidět i živá zvířata. Mezi preparáty je raritou plameňák růžový, který se před lety zatoulal na jesenické rybníky.
Termíny