Expozice věnovaná A. Dvořákovi, E. Ingrišovi a hudební tradici města

Výstava
Památky z osobního majetku Antonína Dvořáka jsme získali od mistrova syna ing. Otakara Dvořáka. Jsou soustředěny ve Dvořákově síni. Návštěvník zde uvidí úmrtní lože, taktovku, učebnici pro kapelníky z roku 1739, šperkovnici, kuřáckou soupravu i zrcadlo z bytu Dvořákových v Žitné ulici v Praze. V hlavním sále Památníku jsou umístěny doklady o bohaté hudební tradici našeho městečka i část regionální historie. V přístavbě varhaníkovny, bývalé učebně, se nachází pamětní síň zlonického rodáka Eduarda Ingriše, hudebního skladatele, cestovatele a mořeplavce, který od roku 1947 až do své smrti v roce 1991 žil v USA. Jeho trampská píseň "Teskně hučí Niagara" se zpívá u táboráků stále.
Termíny