Svatováclavská koruna

Výstava
Svatováclavská koruna je nejvýznamnější a nejstarší součást českých korunovačních klenotů a je zasvěcena svatému Václavovi. Autorem kopie Svatováclavské koruny je proslulý turnovský zlatník Jiří Urban.
Termíny