Jiří Kubový - Kresby, objekty

Výstava
Tvorba Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v současném výtvarném umění. Umělec pracuje s nanejvýš redukovaným tvaroslovím, v němž vyloučil rám i plochu obrazu. Místo toho používá sololitové útvary, dráty a provázky, které uplatňuje samostatně, přímo na stěně výstavního prostoru.
Termíny