Lucemburkové na českém trůnu

Výstava
Dne 1. září roku 1310 se ve Špýru oženil tehdy čtrnáctiletý syn římského krále Jindřicha VII. Lucemburského Jan s dědičkou Českého království, osmnáctiletou Eliškou Přemyslovnou. Lucemburská dynastie, jejíž členem byl i český král a římský císař Karel IV., poté obsadila český trůn na plných 147 let. Výstavka, připomínající 700. výročí této události, je instalována na několika místech Přiběhu Pražského hradu. Vedle textu jsou kopiemi bust z triforia katedrály sv. Víta připomenuti Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Nově bude také instalována vitrína v Příběhu pohřbívání, kde budou připomenuty české královny, ženy Karla IV. Vedle fragmentu šatů, zřejmě pohřebním oděvu Anny Falcké, bude vystaven unikátní pohřební závoj typu zv. kruseler jedné z českých královen.
Termíny