Příběh Pražského hradu

Výstava
Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost. Expozice představuje originální exponáty z hradních sbírek a stavební vývoj Pražského hradu. V letošním roce oslaví Příběh Pražského hradu pět let od svého vzniku. Novinkou je unikátní pohřební roucho Anny Svídnické, jedné z žen Karla IV.
Termíny