Královské město nad soutokem

Výstava
Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. V nové expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města od pravěku až do stavby vojenské pevnosti v polovině 18. století.
Termíny