Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou

Výstava
Sbírka Kolowratů Krakowských Liebsteinských v Rychnově nad Kněžnou patří k nejvýznamnějším šlechtickým sbírkám v Čechách, formovaných v období baroka. Budování obrazových kolekcí patří k příznačnému projevu české kulturní struktury 17. a 18. věku. Kolowratská sbírka vznikla v průběhu 18. století. Kolekce byla nejprve soustředěna v Kolowratském paláci v Praze na Malé Straně, někdy po roce 1743 našla své místo na rodovém zámku v Rychnově nad Kněžnou. Po založení Obrazárny vlasteneckých přátel umění (historická předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze) v roce 1796 Kolowratové velkoryse zapůjčili svá nejlepší díla do Prahy. V pražské Obrazárně zůstaly mnohé obrazy zapůjčeny až do roku 1872, poté byly všechny malby soustředěny v rychnovském zámku. Po únoru 1948 byla sbírka (stejně jako ostatní majetek rodu) zestátněna; Kolowratům byla navrácena v roce 1992. Soubor, i v současné době obohacovaný promyšlenými akvizicemi, čítá téměř čtyři sta obrazů. Ráz rychnovské sbírky prozrazuje barokní vkus, tématicky zde převládají podobizny a zátiší. Jde převážně o práce mistrů nizozemských, německých a italských škol, mimořádně vysokým podílem je zde zastoupena i malba vzniklá v Čechách. Výběr, představený ve Šternberském paláci, ukazuje mistrovská díla z této pozoruhodné kolekce. Pro expozici Národní galerie byly zvoleny zejména obrazy, které vypovídají o charakteru a žánrové skladbě obrazárny, ostatní malby z kolowratské sbírky zůstávají veřejnosti přístupné na zámku v Rychnově. Pozdní gotiku zastupují dvě zcela ojedinělé práce - Narození Panny Marie, připisovaná významnému tyrolskému malíři a řezbáři Michaelu Pacherovi (činnému 1462-1498), deska Ester před králem Ahasverem z doby kolem 1535, jíž pravděpodobně vytvořil nizozemský umělec Jan Swart van Groningen. Vrcholný manýrismus připomíná zejména Podobizna Jana Keplera od Hanse von Aachen. Obrazy ze 17. - 18. století reprezentují zátiší Cornelise Norberta Gysbrechta, Johanna Georga Hinze, Jacquea Hupina či půvabné práce rychnovského panského malíře Jana Antonína Vocáska-Hrošeckého. Historickou malbu dokládá např. dramatické plátno Smrt Katona od Johanna Michaela Rottmayra (jenž lze navíc ve Šternberském paláci přímo konfrontovat se Smrtí Senecy z ruky stejného malíře). Mimořádné místo připadá portrétu - jsou zde vystaveny podobizny Kolowratů od Filipa Christiana Bentuma, Daniela Schultze a dalších významných mistrů většinou činných přímo pro Kolowraty. Perlou kolowratské kolekce jsou dvě plátna od Karla Škréty, a to Jákobův příchod k Lábanovi a Portét Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic. Výstava Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou bude otevřena ve Sbírce starého evropského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci od 24. 11. 2009. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlouhodobě.
Termíny