El Príncipe Constante/Vytrvalý princ

Divadlo
Barokní autor zachytil přejedenou společnost, která se bojí o svůj blahobyt. Je plná záště vůči odlišnosti – střetává se v ní křesťanský svět s islámem. Princ se chce vůči politikaření a válčení vymezit, ukončit ho. Calderón tedy nezachycuje nic, co bychom dnes neznali. Je to hra o světci. Kdyby ji Calderón nerozvinul linií míjejících se milenců na maurském dvoře, dalo by se říct, že je to košatější středověká moralita.
Termíny