Pamětní síň Heleny Salichové

Výstava
Helena Salichová, narozena roku 1895 byla česká malířka, spisovatelka, grafička a sběratelka folklóru. V Klimkovicích navštěvovala během 1. světové války klášterní školu dominikánek, později odjela do Prahy studovat Akademii výtvarných umění. Ve sběratelské činnosti se soustředila především na slezské lidové písně. Skladatel Leoš Janáček složil klavírní doprovody k deseti písním a ty vyšly pod názvem „Slezské písně ze sbírky Heleny Salichové“. Dále psala pověsti a pohádky, které si i sama ilustrovala.








Termíny