Cesta napříč časem a krajinou

Výstava
Dlouhodová výstava představuje hlavní výsledky záchranného archeologického výzkumu v trase nyní již dokončovaného obchvatu Kolína. Výzkum realizoval v letech 2008 – 2010 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a bylo při něm na ploše 40 ha prozkoumáno několik desítek sídlišť a pohřebišť z pravěku a raného středověku a čtyři neolitické rondely. V průběhu výzkumu bylo z archeologických objektů vyzvednuto obrovské množství nálezů, z nichž alespoň část již byla rekonstruována a konzervována a je možno ji představit veřejnosti. Výstava vzniká ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha.
Termíny