Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka

Výstava
Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie je průběžně doplňována a obměňována v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu.
Termíny