Evropské moderní umění

Výstava
Kolekce, množstvím spíše minoritní, v sobě skrývá význačná díla evropské moderny, která v čele se slavnou Juditou G. Klimta oprávněně přitahují pozornost širokého publika. Dominance je v dílech širšího středoevropského, převážně německého okruhu (např. E. Orlik). Vždyť obrazy A. Egger-Lienze, O. Laskeho, M. Oppenheimera, A. Faistauera a dalších zastupují umělce, kteří podstatným způsobem určovali směřování moderního umění první poloviny 20. století. Soubor se uzavírá působivými příklady španělských umělců pařížské školy, kteří měli po roce 1945 s českým prostředím úzké kontakty (O. Dominguez, A. Clavé, R. Gonzalesová). Představovaná díla nejen zastupují dnes již klasiku první poloviny 20. století, ale jsou také reprezentanty vyspělého česko-německého sběratelství první republiky, díky němuž se dostávaly do našeho prostředí. Ačkoliv mnohá z nich jsou dnes předmětem neukončeného a sporného restitučního nároku (v představované expozici představují tyto obrazy jednu třetinu exponátů), doufáme, že svou vysokou kultivovaností zpříjemní návštěvníkům chvíle strávené v galerii. Součástí evropské sbírky je i řada kreseb z jistě stojí za zmínku konvolut španělských malířů Pařížské školy (O. Dominguez, Condoy, Lobo, Palmeiro, Parra a jiní). Dalším národně uceleným souborem 20. století je kolekce ruského umění. Zmínit zde musíme I. J. Repina, A. Ložkina, F. Maljavina, Vasněcova, N. Gončarovovou, Kuzněcova či I. Puniho.
Termíny