I. velký prohlídkový okruh, II. malý prohlídkový okruh

Výstava
První okruh je delší a prohlídka trvá asi 70 minut. Návštěvníci se na prvním okruhu seznámí nejen s historií zámku, ale i s historií o vývoji nábytku a drobných uměleckých předmětů od gotiky až po tzv. historizující slohy. Prohlídková trasa respektuje architektonické prvky a řešení místností, a tak si návštěvník může prohlédnout téměř originálně dochovanou zámeckou kapli Seslání Ducha svatého, Černou kuchyň s otevřeným ohništěm ze 17. století, vrchnostenskou kancelář s trezorem a mechanickým bezpečnostním zařízením z 19. století, Bajkový sál s renesančním kazetovým stropem z roku 1610, anebo Zdislavinu světničku, která vznikla v 17. století při barokní přestavbě zámku. Druhý okruh je kratší, ale i tak prohlídka trvá asi 50 minut. První třetina prohlídkové trasy je totožná s prvním okruhem a je zakončena Černou kuchyní. Návštěvník tak nemá možnost podívat se do dalších místností zámku jakou jsou zbrojnice, Liebiegovské pokoje a Zdislavina světnička. Přesto uvidí podstatnou část lemberských interiérů dokladujících historický vývoj od gotiky po klasicismus a samozdřejmě se seznámí i se stavební a rodovou historií zámku.
Termíny

  • úterý - neděle
    stálá akce
    Zámek Lemberk - Jablonné v Podještědí
    Cena:
    velký okruh 120,-/90,-, malý okruh 100,-/70,-