Ostatní světy / Kate Atkinsonová

Divadlo, Divadlo
Hra o touze po lásce, o osamělosti a svobodě, které mohou být požehnáním stejně jako prokletím.

Historička těsně na prahu středních let si splní svůj sen a koupí si starý dům. Dům s duší a s minulostí, která není zdaleka tak mrtvá, jak by se zdálo. Začátek nového života je příležitostí k účtování s matkou, nevlastní sestrou, otcem, s minulostí, tou vlastní i tou, která se skrývá v minulosti domu. Současný ženský úděl je konfrontován s historií, která ho určila. Příběh viktoriánských žen, jejichž životy ničila podřízenost, závislost a ortodoxní lpění na rodině, a které tolik bojovaly za svobodu a rovnoprávnost, se střetává s těmi, které to s rovnoprávností a svobodou přehnaly tak dokonale, že ztratily úplně schopnost žít v páru.

Kde se stala chyba? Opravdu jsme schopni dojít jen od jednoho extrému k druhému? Odpovědi nečekejme, ale i dobře položená otázka může být impulsem k uvažování o vlastním životě a k vymezení vlastního postoje. A výborně napsaná hra současné britské dramatičky dobře položenou otázkou nesporně je.

Hrají
Elizabeth: Evellyn Pacoláková
Kitty: Dana Batulková
Enid: Dana Syslová
Susie: Stanislava Jachnická
Jim: Lukáš Jurek
Alex: Aleš Procházka
Agnes: Henrieta Hornáčková
Laetitia: Veronika Gajerová
Merric: Luboš Veselý
Laevender: Radka Fidlerová
Gertie: Daniela Choděrová
Scobie: Petr Klimeš

Režie: Radovan Lipus
Termíny