Orchestrální cykly - FOK

Hudba, Vážná hudba, Klasická hudba
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je přední české hudební těleso s pětasedmdesátiletou tradicí, které pořádá orchestrální koncerty ve Smetanově síni Obecního domu a koncerty komorní hudby v Kostele sv. Šimona a Judy.

Zkratka FOK symbolizuje někdejší aktivity orchestru v prvních letech existence (film - opera - koncert).
Termíny