Král Lear

Divadlo, Divadlo
„Leare, Leare, Leare, tluč na vrata, jimiž jsi vpustil blbost a vyhnal rozum!“ Slavná Shakespearova tragédie o pýše, pošetilé otcovské lásce a rozkladu rodiny. V bouři vztahů, živlů i citů se starý král ocitá na pokraji šílenství a teprve tehdy dochází k trpkému poznání o neuchopitelném smyslu všeho pozemského úsilí.

Jako stěžejní titul sezony 2010/11 jsme zvolili jednu z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara. Příběh o bolestném zmoudření panovačného, sobeckého a prchlivého starce, který tím, že ztrácí vše a dostane se až na hranici šílenství, dospívá k poznání o skrytém smyslu všeho pozemského úsilí. Děj se rozvíjí do strašlivé vize zobrazující hrůzy společnosti vyšinuté z tradičních kolejí slušných lidských vztahů, společnosti otřesené. Proto bývá hra často uváděna v krizových dobách (např. za II. světové války) – nese totiž poselství o naději spatřované ve zmoudření a obrození zkažené společnosti. Je to také důvod, proč hru chceme uvést právě dnes. Zatímco Hamlet bývá popisován jako tragédie nerozhodnosti, Othello jako tragédie žárlivosti a Macbeth bývá označován jako tragédie ctižádosti, u Krále Leara žádná taková charakteristika není. Skličující drama starého krále a otce zkrátka nelze shrnout do žádné zjednodušené formulace či teze. O to větší výzvou pak je tento text pro jeho inscenátory. Hru připravuje umělecký šéf Městských divadel pražských Petr Svojtka v Divadle ABC.

Délka představení: 2h 45

Hrají
Lear, král Británie: Jan Vlasák
Vévoda z Cornwallu, manžel Regan: Jiří Schwarz
Vévoda z Albany, manžel Goneril: Jan Szymik
Hrabě z Kentu: Zdeněk Vencl
Hrabě z Glostru: Aleš Procházka
Edgar, Glostrův syn: Viktor Dvořák
Edmund, Glostrův levoboček: Vasil Fridrich
Oswald, Gonerilin sluha: Martin Písařík / Tomáš Novotný
Šašek: Radim Kalvoda
Šlechtic: Stanislav Lehký / Pavel Juřica
Goneril, Learova dcera: Veronika Gajerová
Regan, Learova dcera: Barbora Lukešová
Cordelie, Learova dcera: Máša Málková / Veronika Kubařová
Král Francie (ze záznamu): Jan Potměšil
Vévoda z Burgundska (ze záznamu): Kryštof Hádek
sloužící, vojáci, poslové: David Steigerwald
sloužící, vojáci, poslové: Petr Klimeš

Režie: Petr Svojtka
Překlad: Jiří Josek
Dramaturg: Jiří Janků
Scéna: Ondřej Nekvasil
Kostýmy: Michaela Červenková
Hudba: Martin Horáček
Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Jazykový poradce: Regina Szymiková
Šerm: Karel Basák
Termíny