Průjezd historických kol

Volný čas
V rámci MS historických kol na trase z Veselí n.Mor. do Uh. Hradiště a zpět budou účastníci projíždět Uh.Ostrohem. Zde bude v krojové dílně Den otevřených dveří.

Termíny