Vystoupení Seiferos

Volný čas
cvičení létající dravci pro děti i dospělé na fotbalovém hřišti v Bohuslavicích. Občerstvení zajištěno. Možnost po ukončení akce opékání špekáčků apod.

Termíny