Okrsková soutěž hasičů a žehnání nového požárního vozidla

Volný čas
v 9:00 h Soutěž, v 16:00 h Žehnání auta u KD v Násedlovicích.

Termíny