Dětský den na téma „Faraon Tutanchamon a egyptská kletba“

Volný čas
Přijďte Faraonovi pomoci zlomit kletbu nad Egyptem. Soutěžemi vás provedou egyptští bohové, faraon a jeho lid. Ti nejlepší budou odměněni z faraonových pokladů. Děti přijďte v maskách z období starověkého Egypta. Akce se koná v mysliveckém areálu ve Žlebech. Od 20:00 h pokračuje diskotéka. V době uzavírky silnice od Kyjova možno přijet od Lovčic kolem bývalého JZD.

Termíny