Ukázka kovářského řemesla

Volný čas
Dovolujeme si pozvat návštěvníky Vlastivědného muzea Kyjov v rámci výstavy "Umělecko-řemeslné zpracování kovů" na ukázku práce uměleckého kováře Václava Pěnčíka. Zájemci si mohou práci kováře vyzkoušet na vlastní kůži.

Termíny