BIBLICKÁ HODINA

Volný čas
Beseda s Otcem Richardem, působícím na misiích ve Rwandě a Kamerunu v Denním stacionáři v Brumově-Bylnici na Podzámčí

Termíny