Zápis do MŠ pro školní rok 2013/2014

Volný čas
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem a rodičům nabízíme: individuální přístup, speciální výukové metody a pomůcky, psychorelaxační místnost, rehabilitační službu, bezplatné školné. Tento zápis se uskuteční v prostorách MŠ a ZŠ Za Humny 3304 Kyjov.

Termíny