HLASY VŠECH BAREV

Volný čas
Hudebně-dramatické představení divadla hudby a poezie Agadir pod vedením paní Mileny Fucimanové. Žertovný provokující příběh je provázen původními písněmi na slova současných českých básníků v kulturním domě v Brumově-Bylnici.

Termíny