Krojované hody

Volný čas
ve 13:30 h Hodová mše v kapli sv. Floriána, ve 14:30 h Průvod po dědině a zvaní na hody, ve 20:00 h Hodová taneční zábava (v hospodě u hřiště, zahraje DH Dambořanka).

Termíny