Zpívání mužských sborů

Volný čas
Vystoupí mužské sbory z Archlebova, Dambořic, Věteřova, Žarošic, Želetic a domácí sbor ze Strážovic. Doprovází CM Friška. Akce se koná v areálu u školy.

Termíny