Propagační výstava drobného zvířectva

Volný čas
výstava se koná ke dni dětí, pořádá místní Svaz chovatelů Šardice. Přijďte na školní dvůr ZŠ T. G. Masaryka v Šardicích.

Termíny