Pohádkový les a 1. Ždánická motýlkiáda

Volný čas
AKCE SE PŘESOUVÁ NA 30.6! Program a časový harmonogram zůstávají stejné... Pořadá Sdružení pro záchranu Motýlího ráje a OS Palánek (tel: 776 355 952 – Mgr. Zuzana Veverková, e-mail: zuzana.veverkova@seznam.cz, www.motyliraj.zdanice.eu). Bohatý program pro děti i dospělé – pohádkový les, přírodovědné exkurze v Motýlím ráji, trh místních produktů, soutěžní vypouštění balonků do dálky, vyhlášení výtvarné soutěže, vystoupení mažoretek, malování na obličej, mazlící koutek se zvířaty, ukázka techniky hasičů, opékání špekáčků apod. Akce proběhne na lokalitě Motýlího ráje na okraji Ždánic.

Termíny