Večer s vůní Orientu IV

Volný čas

Zveme vás na, v pořadí již čtvtrtý, večírek naší Taneční školy Layan.

Večírek obsahuje nejenom taneční vystoupení, ale i volnou taneční zábavu za doprovodu DJ Krtka a jako každý rok soutěž, týkající se orientálních tanců. Dále nás bude čekat bazárek kostýmů, prodej šperků adalší a další . . . . Jste srdečně zváni!!!

Účinkují

Vystoupí účastnice TŠ Layan, TŠ Lucy Innah, TS Fragolíz, TS Kamilah a TS Daima Dancers.

Termíny