Naše světy

Výstava

V prostorách atria Rajské budovy VŠE v Praze proběhne mezi 27.4. a 7.5. výstava Naše Světy konfrontující zdánlivě odlišně sféry výtvarné tvorby. Vedle představení Nového sdružení pražských umělců, reprezentujícího známé osobnosti současného výtvarného umění, se představí umělec trpící Downovým syndromem a dva pražské arteterapeutické ateliéry. Projekt se snaží divákům zprostředkovat snazší přístup k interpretaci vystavených děl, demonstruje projevy výtvarného talentu a prezentuje výtvarnou tvorbu jakožto formu terapie. Vernisáž se uskuteční v pondělí 29.4. v 19:00.

Kontakty

www.vse.cz

Termíny