Starám se o přírodu kolem sebe

Promítání fotografií přírody ze stejnojmenného projektu, který podpořila Nadace VIA a grantový fond ČSOB v rámci programu ČSOB a Era.

Termíny