PUTOVNÍ VÝSTAVA O HRDINECH NAŠÍ DOBY ZAVÍTÁ V KVĚTNU DO AFI PALÁCE

Výstava, Volný čas

Výstava fotografií a příběhů představuje lidi nejrůznějšího věku, povolání a sociálního statusu, které spojuje jedna věc – bojují, byť často osamoceně, proti bezpráví, které je přítomno i v dnešní demokratické společnosti. Výstavu bude možné shlédnout od 2. do 19. května 2013 v pardubickém AFI Paláci. Tato putovní výstava je součástí projektu Hrdinou může být každý, kterou pořádá Liga lidských práv. Hlavním partnerem je sociálně-ekologická nevládní organizace Nesehnutí. Výstavu doplní také diskusní večery a kampaň Nebuď béééčko, buď hrdinou. Projektem chce organizátor vzbudit v lidech touhu začít měnit špatné věci, které se v jejich okolí dějí. Patronem projektu je teolog a filozof Tomáš Halík, novinářka a spisovatelka Ludmila Rakušanová, filozof Jan Sokol, režisér, kameraman a producent Vít Klusák, novinář Jaroslav Spurný a zpěvačky z Čokovoko.

Jak všichni dobře vědí, pokud se někomu něco nelíbí, je nutné to říct. Nadáváním u televize nebo u piva se nic nevyřeší. Projekt Hrdinou může být každý nabádá lidi, aby v sobě probudili pomyslného hrdinu či hrdinku a šli bojovat za správnou věc. Výstava představí deset novodobých hrdinů, které vybrala odborná porota ze 105 přihlášených účastníků, a jejich příběhy. Tito lidé se postavili bezpráví, stereotypům, nespravedlnosti či korupci. Z jejich zážitků a fotografií, které výstava zachycuje, bude vybrán největší hrdina dneška. Hlasovat je možné již nyní na webu www.hrdinou.cz/hlasuj.

Diskusní večery, v jejichž rámci vystoupí mnozí odborníci z řad patronů projektu a právníků budou veřejné Účastníci se mohou vždy těšit i na setkání s jedním z hrdinů. Hlavní myšlenkou kampaně Nebuď béééčko, buď hrdinou je vymezení se proti lidské pasivitě, lhostejnosti a „stádnosti“ české společnosti. V kampani je populace znázorněna jako ovčí stádo, které představuje protiklad k hrdinům. Organizátor věří, že se mnozí v ovcích poznají a uvědomí si, že mohou být pro společnost prospěšní.

„Výstava Hrdinou může být každý nabízí mnoho otázek k zamyšlení nad tím, jak je důležité znát svá práva a aktivně je bránit. Věřím, že tito dnešní hrdinové budou mnoho z nás inspirovat a že bude naše společnost zase o krůček blíž k většímu respektování jednotlivce,“ říká Zuzana Kubíčková, marketingová manažerka AFI Paláce.

Hlavním realizátorem projektu je nezisková organizace hájící práva a svobody všech lidí Liga lidských práv. Liga pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Vizí Ligy je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.

Hlavním partnerem projektu je sociálně-ekologická nevládní organizace Nesehnutí. Cílem aktivit Nesehnutí je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Organizace proto podporuje angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Funguje nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

www.afi-palac.cz

Kontakty

www.afi-palac.cz

Termíny