Karel DEMEL - grafika

Výstava


Výstavu uvede Ing. Pavel Frelich, k výstavě promluví Marie Hanušová, galeristka

Účinkují

V kulturním programu vystoupí SWING TRIO

Termíny