RUKODĚLNÝ JARMARK 11.5.2013

Volný čas, Pro děti

Celá akce bude probíhat ve dvoraně hranického zámku.

Na jarmarku vzhlédnete mnoho rukodělných prací malování na hedvábí, pergamano, enkaustiku, řezbářství do kůry stromu, drátování, dekupáž, práci se sklem a mnoho dalších. 

Návštěvníci si mohou nejen zakoupit hotové výrobky, ale mnohé techniky si mohou vyzkoušet u jednotlivých výtvarníků.

Kontakty

www.nevyte.cz

Termíny