Floristický kurz - akreditace MŠMT (třídenní)

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Cílovou skupinou jsou učitelé základních a středních škol – upřednostněni budou učitelé

setkávající se s pracovní a přírodovědnou oblastí vzdělávání (biologie, přírodopis,

pracovní činnosti, výchovné předměty). Být pedagodem není podmínkou!

 

 

Po skončení kurzu budou mít účastníci komplexní přehled o floristice a měli by umět

zpracovat rostlinný materiál dle zadání. Účastníci také získají přehled o floristické

literatuře, periodikách a doporučených www stránkách.

 

Po skončení kurzu získávají certifikát o absolvování (akreditace MŠMT) a skripta s tematikou floristiky a 10% slevu na další kurz.

 

1.blok výuky

 

8:45 – 9:00 Příchod a prezentace účastníků

 

9:00 – 10:00 Dějiny aranžování a současný floristika

 

10:00 – 12:00 Základy estetiky ve floristice

 

12:00 – 12:30 Oběd

 

12:30 – 13:00 Techniky a styly – teorie a praxe

 

13:00 – 14:00 Aranžování nádob – teorie a praxe

 

 

 

2.blok výuky

 

8:45 – 9:00 Příchod a prezentace účastníků

 

9:00 – 10:30 Seznámení s řezanými květinami a péče o ně

 

10:30 – 12:00 Vazba kytice - teorie

 

12:00 – 12:30 Oběd

 

12:30 – 14:00 Vazba kytice – praxe

 

 

 

 

 

3.blok výuky

 

8:45 – 9:00 Příchod a prezentace účastníků

 

9:00 – 10:30 Tematická floristika (svatební, smuteční...)

 

10:30 - 12:00 Základy estetiky

 

12:00 – 12:30 Oběd

 

12:30 – 14:00 Sušené květiny – teorie a praxe

 

 

 

Termíny