Slavnosti stepí

Volný čas, Pro děti, Turistika
Zvláštní vlaky při příležitosti Slavností stepí. Návazná autobusová doprava do obce Raná - hlavní středisko oslav.
Termíny