OSLAVY OSVOBOZENÍ STRÁNÍ

Volný čas
Na jaře roku 1945 bylo osvobozeno Strání a celé uherskobrodsko od nacistických okupantů. Přijeďte s námi oslavit tyto významné slavnosti osvobození naší vlasti.

Termíny