JANA FARMANOVÁ – „NIEČO ZÁKLADNÉ“

Volný čas
Osobnost současné slovenské malby Jana Farmanová v prostorách galerie Sýpka vystaví své obrazy vystihující postřehy ze života, které nás denně emocionálně obohacují. Malby vyznačující se ženskostí budou k vidění ve všech prostorách Galerie Sýpka. Výstava pod kurátorským vedením Dr. Leszka Wojaczka bude zahájena ve středu 24. dubna 2013 od 18 hodin.

Termíny