Den Země

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá k příležitosti oslav naší Modré planety přírodovědnou vycházku s opékáním špekáčků. Akce je určena dětem od 6 let bez doprovodu rodičů. Program je zaměřen na ochranu přírody a životního prostředí a bude probíhat formou her, soutěží a úkolů. Sraz je 27. dubna 2013 ve 13:00 hodin ve Středisku volného času Včelín. Špekáček s chlebem s sebou! Za nepříznivého počasí se akce nekoná. Děti na akci je nutné přihlásit do středy 24. dubna 2013. Bližší informace na tel. 731 162 816, www.svcvcelin.cz, e-mail: svcvcelin@centrum.cz

Termíny