Staré řecké báje a pověsti - Letní příměstský tábor

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá pro děti od 6 let Letní příměstský tábor na téma "STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI", který se uskuteční v termínu od 8.července do 12. července 2013. Navštívíme spolu starověké Řecko a necháme ožít postavy dávných hrdinů. Pronikneme do světa antických mýtů a dozvíme se, kde ležela bájná Trója, jaké úkoly musel splnit silák Hérakles, jak se jmenovali řečtí bohové, jak probíhaly starověké olympijské hry a mnoho dalších zajímavostí. Cena 950,-Kč/týden, 200,-Kč/den. V ceně je zahrnuto: obědy, pitný režim, výtvarný materiál, výlety, pedagogický dozor. Tábory probíhají vždy od 7:30 do 16:0 hodin. Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři SVČ nebo ke stažení na webových stránkách. Více informací na tel. 731 162 816, www.svcvcelin.cz, e-mail: svcvcelin@centrum.cz

Termíny