Rybářské závody

Volný čas
P R O P O Z I C E Lačnovských závodů v lovu ryb udicí sobota 27. dubna 2013 Pro členy ČRS včetně mládeže nad 16 let. PROGRAM 05.30 - 06.15 prezentace, kontrola povolenek, losování 06.30 - 08.30 I. závod 09.30 –11. 30 II. závod 13.00 – 15.00 III. závod 16.00 vyhlášení výsledků Závody probíhají na všech třech nádržích, počet startujících je omezen (max 90). O zařazení do závodů rozhoduje datum podání přihlášky. Po skončení posledního závodu je rybolov na všech rybnících ukončen Před závody budou do nádrží vysazeni kapři. Následující den (28.4.) se uskuteční od 8,00 – 11,00 hod závody mládeže do 15 let. Z tohoto důvodu bude tento den zákaz rybolovu na všech rybnících. PŘIHLÁŠKY: zájemci předají závaznou přihlášku i s vkladem 150,- Kč prostřednictvím výboru MS nebo v úředních hodinách v kanceláři MO. Vklad do závodů bude použit na zakoupení cen pro nejlepší závodníky. ZÁVODNÍCI: pouze ti, kteří mají zaplacen vklad a předloží platnou MP povolenku. Pokud ji nemají, zakoupí si ji předem v kanceláři MO v úředních hodinách. V omezeném množství budou povolenky prodávány také v místě před závody. RYBOLOV : loví se na jeden prut na položenou nebo plavanou dle rybářského řádu. Závodník chytá na předem vylosovaném startovišti, během jednotlivých závodů nesmí své stanoviště měnit. Všechny úlovky se měří a zapisují do bodovacích karet rozhodčím. Ponechané ušlechtilé ryby se ihned zapíší do povolenky. Před započetím závodů je nutno zapsat datum a revír. Krmení povoleno 5 minut před zahájením závodu. HODNOCENÍ: boduje každá ulovená ryba a to za každý započatý centimetr její délky 10 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje celkový počet ulovených ryb. Kategorie A: Součet bodů za všechny ulovené ryby ze všech závodů  1. - 5. cena Kategorie B: Součet bodů všech ulovených kaprů ze všech závodů 1. – 5. cena Kategorie C: nejdelší ostatní ryba ( všechny druhy ryb vyjma kaprů)  1. Cena Kategorie D: nejdelší kapr  1. Cena OBČERSTVENÍ: tradiční guláš, rybí polévka, smažený kapr, štika,makrela na rožni,uzenina přímo z udírny, nápoje všeho druhu TOMBOLA: hodnotné ceny živé ryby,sklo,uzeniny,rybářské potřeby … KOLO ŠTESTÍ : živé ryby Všem závodníkům přejí organizátoři hodně úspěchů a těší se na návštěvu jejich rodinných příslušníků a známých.

Termíny